Consensus of primary care in acute pancreatitis in Japan

Makoto Otsuki, Masahiko Hirota, Shinju Arata, Masaru Koizumi, Shigeyuki Kawa, Terumi Kamisawa, Kazunori Takeda, Toshihiko Mayumi, Motoji Kitagawa, Tetsuhide Ito, Kazuo Inui, Tooru Shimosegawa, Shigeki Tanaka, Keisho Kataoka, Hiromitsu Saisho, Kazuichi Okazaki, Yosikazu Kuroda, Norio Sawabu, Yoshifumi Takeyama

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

55 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Consensus of primary care in acute pancreatitis in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry