Clinical results of carbon-ion radiotherapy with separation surgery for primary spine/paraspinal sarcomas

Yoshihiro Matsumoto, Akira Matsunobu, Kenichi Kawaguchi, Mitsumasa Hayashida, Keiichiro Iida, Hirokazu Saiwai, Seiji Okada, Makoto Endo, Nokitaka Setsu, Toshifumi Fujiwara, Shingo Baba, Satoshi Nomoto, Yasuharu Nakashima

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical results of carbon-ion radiotherapy with separation surgery for primary spine/paraspinal sarcomas'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry