Clinical practice guideline for Sjögren’s syndrome 2017

Takayuki Sumida, Naoto Azuma, Masafumi Moriyama, Hiroyuki Takahashi, Hiromitsu Asashima, Fumika Honda, Saori Abe, Yuko Ono, Tomoya Hirota, Shintaro Hirata, Yoshiya Tanaka, Toshimasa Shimizu, Hideki Nakamura, Atsushi Kawakami, Hajime Sano, Yoko Ogawa, Kazuo Tsubota, Koufuchi Ryo, Ichiro Saito, Akihiko TanakaSeiji Nakamura, Etsuko Takamura, Masao Tanaka, Katsuya Suzuki, Tsutomu Takeuchi, Noriyuki Yamakawa, Tsuneyo Mimori, Akiko Ohta, Susumu Nishiyama, Toshio Yoshihara, Yasunori Suzuki, Mitsuhiro Kawano, Minako Tomiita, Hiroto Tsuboi

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

38 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical practice guideline for Sjögren’s syndrome 2017'. Together they form a unique fingerprint.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science