Clinical impact of detecting low-frequency variants in cell-free DNA on treatment of castration-resistant prostate cancer

Kei Mizuno, Takayuki Sumiyoshi, Takatsugu Okegawa, Naoki Terada, Satoshi Ishitoya, Yu Miyazaki, Takahiro Kojima, Hiromichi Katayama, Naohiro Fujimoto, Shingo Hatakeyama, Masaki Shiota, Koji Yoshimura, Yoshiyuki Matsui, Shintaro Narita, Hiroaki Matsumoto, Ryoma Kurahashi, Hidenori Kanno, Katsuhiro Ito, Hiroko Kimura, Yuki KamiyamaTakuro Sunada, Takayuki Goto, Takashi Kobayashi, Hitoshi Yamada, Norihiko Tsuchiya, Tomomi Kamba, Hideyasu Matsuyama, Tomonori Habuchi, Masatoshi Eto, Chikara Ohyama, Akihiro Ito, Hiroyuki Nishiyama, Hiroshi Okuno, Toshiyuki Kamoto, Akihiro Fujimoto, Osamu Ogawa, Shusuke Akamatsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical impact of detecting low-frequency variants in cell-free DNA on treatment of castration-resistant prostate cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology