Clinical characteristics and postoperative outcomes of primary aldosteronism in the elderly

Masao Takeda, Koichi Yamamoto, Hiroshi Akasaka, Hiromi Rakugi, Mitsuhide Naruse, Yoshiyu Takeda, Isao Kurihara, Hiroshi Itoh, Hironobu Umakoshi, Mika Tsuiki, Takamasa Ichijo, Takuyuki Katabami, Norio Wada, Yui Shibayama, Takanobu Yoshimoto, Yoshihiro Ogawa, Junji Kawashima, Masakatsu Sone, Nobuya Inagaki, Katsutoshi TakahashiMegumi Fujita, Minemori Watanabe, Yuichi Matsuda, Hiroki Kobayashi, Hirotaka Shibata, Kohei Kamemura, Michio Otsuki, Yuichi Fujii, Atsushi Ogo, Shintaro Okamura, Shozo Miyauchi, Toshihiko Yanase, Tomoko Suzuki, Takashi Kawamura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clinical characteristics and postoperative outcomes of primary aldosteronism in the elderly'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry