Cigarette smoking, STAT4 and TNFRSF1B polymorphisms, and systemic lupus erythematosus in a Japanese population

Chikako Kiyohara, Masakazu Washio, Takahiko Horiuchi, Yoshifumi Tada, Toyoko Asami, Saburo Ide, Tatsuya Atsumi, Gen Kobashi, Hiroki Takahashi, Hiroko Kodama, Koichi Akashi, Mine Harada, Hiroshi Tsukamoto, Takao Hotokebuchi, Kohei Nagasawa, Osamu Ushiyama, Mitsuru Mori, Asae Oura, Yasuhisa Sinomura, Hiromu SuzukiMotohisa Yamamoto, Tetsuya Horita, Takao Koike, Takashi Abe, Hisato Tanaka, Norihiko Nogami, Kazushi Okamoto, Naomasa Sakamoto, Satoshi Sasaki, Yoshihiro Miyake, Tetsuji Yokoyama, Yoshio Hirota, Yutaka Inaba, Masaki Nagai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cigarette smoking, STAT4 and TNFRSF1B polymorphisms, and systemic lupus erythematosus in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology