Chronic graft-versus-host disease following umbilical cord blood transplantation: Retrospective survey involving 1072 patients in Japan

Hiroto Narimatsu, Shigesaburo Miyakoshi, Takuhiro Yamaguchi, Masahiro Kami, Tomoko Matsumura, Koichiro Yuji, Naoko Murashige, Eiji Kusumi, Yuko Kodama, Tsunehiko Komatsu, Hisashi Sakamaki, Yasushi Kouzai, Masaya Okada, Yuko Osugi, Ryoji Kobayashi, Masami Inoue, Satoshi Takahashi, Shunro Kai, Koji Kato, Tokiko Inoue-NagamuraShuichi Taniguchi, Shunichi Kato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

34 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Chronic graft-versus-host disease following umbilical cord blood transplantation: Retrospective survey involving 1072 patients in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry