Biomedical applications of luminogens: General discussion

Andrea Pucci, Andy Hor, Meng Gao, Shuizhu Wu, Yunjian Yu, Bingshi Li, Xuewen He, Bin Liu, Rongrong Hu, Xiaoding Lou, Zhen Li, Govindarajan Krishnamoorthy, Deqing Zhang, Dario Pasini, Youhong Tang, Youichi Tsuchiya, Yijia Wang, Wang Zhang Yuan, Ben Zhong Tang, Dan DingHe Tian, Ming Qiang Zhu, Jing Zhi Sun, Wenjing Tian, Guichao Kuang, Luling Wu, Junjian Chen, Ruoyu Zhang, Thaksen Jadhav

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)403-414
Number of pages12
JournalFaraday Discussions
Volume196
DOIs
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Physical and Theoretical Chemistry

Cite this