An ITAM-Syk-CARD9 signalling axis triggers contact hypersensitivity by stimulating il-1 production in dendritic cells

Shinsuke Yasukawa, Yoshiyuki Miyazaki, Chika Yoshii, Mako Nakaya, Naoko Ozaki, Shuji Toda, Etsushi Kuroda, Ken Ichi Ishibashi, Tomoharu Yasuda, Yohei Natsuaki, Fumika Mi-Ichi, Eíichi Iizasa, Takeshi Nakahara, Masanori Yamazaki, Kenji Kabashima, Yoichiro Iwakura, Toshiyuki Takai, Takashi Saito, Tomohiro Kurosaki, Bernard MalissenNaohito Ohno, Masutaka Furue, Hiroki Yoshida, Hiromitsu Hara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

64 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'An ITAM-Syk-CARD9 signalling axis triggers contact hypersensitivity by stimulating il-1 production in dendritic cells'. Together they form a unique fingerprint.

Immunology and Microbiology