Advanced functional luminogens in the solid-state: General discussion

Andrea Pucci, Nelson Leung, Andy Hor, Shuizhu Wu, Yuan Gu, Bingshi Li, Bin Liu, Rongrong Hu, Anjun Qin, Xiaohong Chen, Zhen Li, Deqing Zhang, Govindarajan Krishnamoorthy, Dario Pasini, Youichi Tsuchiya, Kun Wang, Xuewen He, Huiqing Peng, Zujin Zhao, Gang HeBen Zhong Tang, Eric Rivard, Fuyuki Ito, He Tian, Ming Qiang Zhu, Jing Zhi Sun, Yoshiki Chujo, Guichao Kuang, Yuguang Ma, Wenjing Tian, Bin Xu, Osamu Tsutsumi, Pengfei Duan

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Original languageEnglish
Pages (from-to)317-334
Number of pages18
JournalFaraday Discussions
Volume196
DOIs
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Physical and Theoretical Chemistry

Cite this