A newborn case of jejunal ALK-negative inflammatory myofibroblastic tumor with ETV6-NTRK3 fusion

Yasuyuki Masuda, Yoshitane Tsukamoto, Masahiro Zenitani, Yoshinao Oda, Izumi Kinoshita, Kenichi Kohashi, Junkichi Takemoto, Seiichi Hirota, Akio Shibata, Tsubasa Koda, Yasuhiro Takeshima

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A newborn case of jejunal ALK-negative inflammatory myofibroblastic tumor with ETV6-NTRK3 fusion'. Together they form a unique fingerprint.