A Multicenter Japanese Survey Assessing the Long-term Outcomes of Liver Retransplantation Using Living Donor Grafts

Kaori Kuramitsu, Takumi Fukumoto, Hiroto Egawa, Hideki Ohdan, Koji Umeshita, Shinji Uemoto, Taizo Hibi, Mureo Kasahara, Tomoharu Yoshizumi, Koichi Mizuta, Tsuyoshi Shimamura, Hiroyuki Furukawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Multicenter Japanese Survey Assessing the Long-term Outcomes of Liver Retransplantation Using Living Donor Grafts'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry